• ไม่มีค่าจัดส่งเมื่อซื้อสินค้าครบ 2,200 บาทขึ้นไป
  • โทรหาเราได้ที่ 1800 011 331
  • คืนสินค้าได้ง่ายๆ
  กำลังมีคำถามใช่มั้ย?

  เงื่อนไขการจัดส่ง

  กรุณาอ่านเงื่อนไขการจัดส่งอย่างละเอียดก่อนสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์นี้ การซื้อของจากเว็บไซต์นี้หมายความว่าคุณตกลงรับเงื่อนไขการจัดส่งนี้ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขใดๆ ในการจัดส่ง กรุณาอย่าซื้อสินค้าจากเว็บไซต์นี้

  คู่สัญญา

  คู่สัญญาของคุณสำหรับเว็บไซต์นี้คือ บริษัท อาดิดาส (ประเทศไทย) จำกัด ส่วนหนึ่งของเครือบริษัท อาดิดาส เอจี ดูแลจัดการร้านค้าออนไลน์ของอาดิดาสในประเทศไทย อาดิดาสเป็นทั้งผู้ออกแบบ และผู้ผลิตสินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์นี้

  เงื่อนไขของการจัดส่งของอาดิดาสจะเริ่มครอบคุลมเมื่อไร

  เงื่อนไขการจัดส่งครอบคลุมข้อเสนอต่างๆ และข้อตกลงที่เกิดจากการขาย และการจัดส่งสินค้าผ่านเว็บไซต์อาดิดาส เมื่อคุณสั่งสินค้าจากเว็บไซต์นี้ (http://shop.adidas.co.th/) หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้โดยตรง แปลว่าคุณยอมรับเงื่อนไขของการจัดส่งที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อ เงื่อนไขของการสั่งซื้อจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ต่อเมื่อการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท อาดิดาส (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

  ข้อเสนอและราคาของอาดิดาส

  ตัวแทนของสินค้าจากเว็บไซต์นี้ ไม่ได้รวมอยู่ในเงื่อนไข และข้อตกลงกับอาดิดาส และเช่นกันอาดิดาสไม่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับความผิดพลาดจากการสะกดผิด และข้อผิดพลาดอื่นๆ จากรายละเอียดด้านโปรโมชั่น และข้อความอื่นๆ ที่อ้างอิงมายังเว็บไซต์นี้ ความผันแปรเล็กน้อยเรื่องสี และด้านอื่นๆ เกี่ยวกับสินค้าอาจจะเกิดจากกระบวนการการผลิตรูปที่แตกต่างกัน เทคโนโลยีการแสดงภาพที่ต่างกัน หรือเหตุผลเชิงเทคนิคอื่นๆ ซึ่งอาดิดาสไม่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับความเปลี่ยนแปลงและความผันแปรเหล่านี้

  ราคาที่ระบุได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย (VAT) และราคาได้ถูกระบุเป็นเงินบาทไทย อาดิดาสขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และสินค้าก่อนการสั่งสินค้าของคุณ อาดิดาสขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ลด และยกเลิกข้อเสนอพิเศษและส่วนลดต่างๆ เมื่อไรก็ได้

  เมื่ออาดิดาสคิดค่าขนส่ง ค่าขนส่งนี้จะถูกคิดต่างหาก และระบุเพิ่มจากจำนวนเงินจากการการสั่งทั้งหมด

  สัญญานี้จะครอบคลุมคุณอย่างไร

  คุณสามารถสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์นี้ได้ต่อเมื่อคุณเป็นลูกค้า ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่าย คุณต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในการซื้อสินค้าจากเว็บไซต์นี้

  การสั่งสินค้าผ่านเว็บไซต์นี้เริ่มต่อเมื่อคุณสิ้นสุดขั้นตอนการซื้อ และขั้นตอนการซื้อจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้รับการยืนยันด้วยอีเมล์จากอาดิดาส คุณสามารถยกเลิกการสั่งได้ตราบใดที่คุณยังไม่ได้รับการยืนยันนี้

  คุณรับประกันว่าข้อมูลที่กรอกใส่ให้อาดิดาสเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ อาดิดาสมีสิทธิ์ในการไม่รับ หรือยกเลิกการส่งซื้อของคุณได้ทุกเมื่อ อาดิดาสสามารถที่จะตรวจสอบการสั่งซื้อล่วงหน้า หรือยกเลิกการสั่งซื้อโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลใดๆ ถ้าอาดิดาสไม่ยืนยันการสั่งซื้อของคุณภายใน 10 วันทำการ นั้นถือว่าการสั่งซื้อของคุณถูกยกเลิก

  การจัดส่ง

  อาดิดาสจะจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่คุณระบุภายในประเทศไทยโดยผู้จัดส่งภายในประเทศ อาดิดาสสามารถส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่เป็นบ้านและออฟฟิศเท่านั้น การจัดส่งจะเกิดขึ้นในวันทำการ ไม่รวมวันหยุดและวันหยุดราชการ

  อาดิดาสสามารถจัดส่งสินค้าแยกได้ตามเหตุผลที่สมควรเพื่อให้คุณได้รับสินค้าโดยเร็วที่สุด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณสั่งให้อาดิดาสส่งสินค้าแยกส่วนต่างๆ อาดิดาสอาจจะคิดค่าขนส่งเพิ่มเติม และการส่งแยกส่วนในแต่ละครั้งถือเป็นสัญญาการขายคนละฉบับกัน ถ้าอาดิดาสส่งสินค้าบางส่วนช้า หรือการแยกส่งสินค้าเสียหาย คุณไม่สามารถยกเลิกการสั่งสินค้าในส่วนอื่นที่แยกออกมาได้

  กรุณาตรวจสอบรายละอียดสำหรับการจัดส่งภายใต้หัวข้อ การขนส่ง บนเว็บไซต์นี้ ระยะเวลาการจัดส่งเป็นเพียงการระบุไว้ล่วงหน้า จึงไม่ถือเป็นการกำหนดวันที่ตายตัว ระยะเวลาการส่งที่เกินไม่สามารถทำให้คุณขอเงินชดเชยได้ อาดิดาสไม่ขอรับผิดชอบเมื่อเกิดความล่าช้าในการจัดส่งให้ถึงตามระยะเวลาที่ระบุ

  หมายเหตุ : การจัดส่งอาจช้าได้ในช่วงเวลาตามตารางข้างล่าง เนื่องจากการปิดทำการของศูนย์จัดส่งสินค้า และการสั่งซื้อที่มากเป็นพิเศษ

  2016
  วันที่ วันหยุดราชการ
  1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
  13-15 เมษายน เทศกาลสงกรานต์

  ทางเลือกเมื่อการจัดส่งมีปัญหา

  ถ้าอาดิดาสพบว่าไม่สามารถจัดส่งสินค้าที่คุณสั่งได้ก่อนสัญญาการสั่งซื้อ อาดิดาสอาจเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ ราคา และการใช้งานเหมือนกันให้คุณ แต่คุณมีสิทธิ์ที่จะปฎิเสธการเปลี่ยนแปลงได้ และคุณสามารถส่งสินค้าคืนได้ ถ้าคุณต้องการตามข้อตกลงเรื่องสิทธิ์ในการคืนสินค้าที่ระบุอยู่ด้านล่าง

  ถ้าอาดิดาสพบว่าไม่สามารถจัดส่งสินค้าที่คุณสั่งได้หลังสัญญาการสั่งซื้อ อาดิดาสมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาซื้อ แน่นอนว่าอาดิดาสจะแจ้งคุณทันที และคืนเงินที่เกิดจากการสั่งซื้อนั้นๆ

  ราคาสินค้าและการชำระเงิน

  ทางเราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการให้รายละเอียดข้อมูลสินค้า คำอธิบายสินค้า และราคาที่ปรากฎในเว็บไซต์ให้ถูกต้อง แต่ความผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้นได้

  ถ้าเราพบว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นในราคาของสินค้าใดๆ ที่ท่านได้สั่งซื้อ เราจะแจ้งท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด และยังคงให้ท่านตัดสินใจว่าจะยังคงยืนยันคำสั่งซื้อของท่านเช่นเดิม ณ ที่ราคาที่ถูกต้อง หรือยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นไป

  ถ้าเราไม่สามารถติดต่อท่านได้ ภายใน 7 วันทำการ เราจะถือว่าคำสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิก กรณีที่คำสั่งซื้อยกเลิก และลูกค้าได้ชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นแล้ว ลูกค้าจะได้รับเงินคืนทั้งหมด

  เราไม่มีข้อผูกพันใดๆที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของท่าน ถ้าราคาที่แสดงไว้ในเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้อง (แม้ว่าหลังจากที่เรายอมรับคำสั่งซื้อของท่านแล้วก็ตาม)

  สิทธิ์ในการซื้อสินค้า

  ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการซื้อสินค้าบางรายการ โดยกำหนดจำนวนสินค้าต่อ 1 ลูกค้า ตามที่ระบุไว้บนหน้าเว็บ

  หากพบว่าลูกค้ามีการสั่งซื้อเกินกว่าที่กำหนดไว้ อาดิดาสมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขายสินค้านั้นๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า แม้ว่าเราจะรับคำสั่งซื้อของท่านแล้วก็ตาม เมื่อรายการสินค้าถูกยกเลิก ท่านจะได้รับเงินคืนทั้งหมดผ่านช่องทางที่ท่านใช้ในการชำระค่าสินค้า

  วิธีการชำระเงิน

  กรุณาหาข้อมูลจากเว็บไซต์นี้สำหรับช่องทางในการชำระเงิน อาดิดาสตรวจสอบเครดิตสำหรับทุกๆ การสั่งซื้อเพื่อให้คล้องจองกับประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้ และขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการตรวจสอบ อาดิดาสขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับการชำระเงินจากบางช่องทาง ยกเลิกการสั่งซื้อ และยกเลิกสัญญการขาย

  รายละเอียดการคืนสินค้า

  สิทธิ์ในการคืนสินค้า: ตามเงื่อนไขในการจัดส่ง คุณสามารถคืนสินค้า ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ ที่ระบุไว้บนใบเสร็จ สิทธิ์ในการคืนสินค้าใช้ได้ต่อเมื่อสินค้ายังไม่ได้ใช้ และยังอยู่ในแพ็กเกจเดิม และมีป้ายอยู่ครบตามเงื่อนการคืนสินค้า สำหรับการเริ่มใช้บริการการคืนสินค้าตามนโยบายนี้ กรุณาโทรไปที่ทีมดูแลลูกค้าของอาดิดาสออนไลน์ ที่เบอร์ 1800 011 331 ซึ่งจะสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับคุณได้

  เมื่อการคืนสินค้าถูกต้อง และเป็นไปตามเงื่อนไขการจัดส่งนี้ อาดิดาสจะคืนเงินเต็มจำนวนภายใน 14 วันทำการ หลังจากทางเราได้ทำการยืนยันการได้รับสินค้าคืนเรียบร้อยแล้ว ธนาคาร หรือบริษัทบัตรเครดิตอาจใช้เวลาเพิ่มเติมในการคืนเงินมายังบัญชีของคุณ

  สิทธิ์ในการคืนสินค้าด้านบน ไม่มีผลกระทบกับสิทธิ์ทางกฎหมายที่รวมถึงกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคต่างๆที่ประเทศไทย

  สำหรับรายละเอียดการส่งคืนสินค้าอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ส่วนของ การส่งคืนสินค้า

  การรับประกันและความรับผิดชอบ

  ตามกฎหมายที่ระบุ สิงค์โพสต์ไม่รับผิดชอบต่อเงื่อนไข การรับประกันต่างๆ (ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญิติ ระบบกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร หลักความยุติธรรม กฎหมายการค้า หรือการใช้อื่นๆ) และไม่ได้เป็นตัวแทน หรือเกี่ยวเนื่องกับสินค้าที่สั่งซื้อจากคุณ รวมไปถึงการรับประกันที่เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า ด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขการจัดสั่งนี้ ที่ยกเว้น จำกัด หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การรับประกัน ที่อ้างอิงโดยพระราชบัญญัติซึ่งไม่สามารถยกเว้นตามกฎหมายได้

  เมื่อเงื่อนไข การรับประกัน ถูกกล่าวอ้างอิงตามกฎหมาย ไม่สามารถยกเว้นทางกฎหมายได้ ในกรณีที่อนุญาตภายใต้กฎหมาย ความรับผิดชอบของอาดิดาสต่อเงื่อนไข การับประกันดังกล่าวถูกจำกัด ซึ่งเป็นทางเลือกที่เด็ดขาดสำหรับอาดิดาส รวมไปถึงการแทนที่สินค้า การจัดหาสินค้าที่คล้ายคลึงกัน หรือค่าใช้จ่ายในการแทนที่ และซ่อมแซมสินค้า หรือการหาสินค้าที่คล้ายคลึงกัน ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วข้อตกลงสูงสุดที่ได้รับอนุมัติโดยกฎหมาย ทีมงานอาดิดาส พนักงาน หรือแม้แต่ตัวแทน ไม่มีส่วนต่อความรับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญหาย และเสียหาย (รวมถึงการสูญเสียกำไร สูญเสียการขาย สูญเสียตลาด สูญเสียความตั้งใจ หรือชื่อเสียง การเรียกร้องจากบุคคลที่สาม การเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือทางอ้อม แม้กระทั่งการสูญหาย และเสียหายที่มีผลกระทบสำคัญใดๆ ก็ตาม ) ซึ่งเกิดจากการเชื่อมต่อโดยตรง และโดยอ้อมกับเงื่อนไขการจัดส่งนี้ หรือจากเว็บไซต์นี้ หรือการสั่งซื้อที่คุณสั่งผ่านเว็บไซต์นี้

  ถ้าไม่พอใจ คุณสามารถทำอะไรได้บ้าง

  คุณสามารถส่งจดหมายร้องเรียนเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า และประสิทธิภาพการทำงานของเรามายังที่อยู่ด้านล่างนี้

  บริษัท อาดิดาส (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 22 ตึก CRC 87/2 อาคารออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330 th-support@sea-adidas.com

  หรือติดต่อ ลูกค้าสัมพันธ์อาดิดาสออนไลน์ ได้ที่ โทร 1800 011 331.

  การถือกรรมสิทธิ์สินค้า

  สินค้าที่ถูกส่งออกไปยังถือเป็นกรรมสิทธิ์ของอาดิดาสจนกว่าคุณจะจ่ายเงินเต็มจำนวน รวมทั้งค่าส่งก่อนและหลังจากนั้น รวมถึงค่าส่งสินค้าแยกส่วน คุณไม่สามารถขาย ทิ้ง หรือขัดขวางการส่งสินค้าก่อนที่จะถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของสินค้าได้

  การดูแลรักษาสินค้า

  อาดิดาสระบุการซัก และดูแลรักษาสินค้าไว้ในฉลากบนสินค้าแต่ละชิ้น อาดิดาสไม่ขอรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการดูแลสินค้าไม่ถูกวิธี รวมทั้งการดูแลสินค้าที่ไม่ตรงกับวิธีการดูแลรักษาที่ระบุ